Love Time 10% off

תכשיטי צבאן מאחלים לכם חג שמח!

תעודת אחריות

זכוכית/עור וכדומה אינם במסגת האחריות וכיאה למוצרים אלו יש להתייחס לפריטים בעדינות שכן הם עשויים להיקרא/להישבר:

אמיילהאמייל מגיע בצבעים והינו מבריק ובוהק. יחד עם זאת, עם הזמן האמייל עלול להתחמצן ולאבד מצבעו הבוהק.
פנינים

שמירה על פנינים, איכותן ויופיין הינו דבר המצריך תשומת לב – יש להימנע ממגע עם תכשיטי קוסמטיקה, בשמים ותרסיסי שיער המכילים חומרים כימיים ועלולים לעמעם ולפגום בברק הפנינה. חומצות המצויות בשמנים ובזיעת גוף האדם עלולות גם הן לגרום נזק.

יש לענוד פנינים רק בגמר תהליך האיפור וההתבשמות, אין להיכנס עם פנינים למקלחת ולא להיכנס לבריכה/ים. מומלץ להשתמש במטלית רכה לניגוב הפנינים משאריות איפור וחומצות גוף.