בלעדי למועדון ״חבר״

תכשיטי זהב

תכשיטי יהלומים

בכפוף להגבלות וההחרגות הקבועות באתר "חבר" הניתנות לעיון בלינק

לתכשיטי קטלוג נוספים שאינם בלעדיים למועדון "חבר" ניתן לעיין בלינק

תכשיטי צבאן חברה באיגוד התכשיטים בישראל, כי תכשיטים קונים בבטחון.

X